string(162) "Zastosowanie Kizerytu - nawożenie magnezem zbóż i upraw. Nawożenie kukurydzy, pszenicy czy jęczmienia kizerytem zwiększa wchłanialność nawozów azotowych"
Granulowany nawóz magnezowy

Terra MAGNEZ 40 zawiera: MgO>45% CaO-7,4% Fe-2,5% SO3-1% P2O5<1% K2O<1% mikroelementy: Miedź, Mangan, Bor

Nawóz może być stosowany w nawożeniu wszystkich upraw polowych, na użytkach zielonych, ogrodnictwie i sadownictwie. Najlepsze działanie uzyskuje się dokonując równomiernego rozsiewu w pełnej dawce przed bezpośrednim siewem roślin.

Dawki nawozu oraz sposób i termin stosowania

Dawkę nawozu ustala się w oparciu o poziom zasobności gleby w magnez i gatunku rośliny uprawnej. Orientacyjne dawki nawozu Terra MAGNEZ 40 (w kilogramach na jeden hektar).

Broszura Terra MAGNEZ 40
Instrukcja stosowania nawozu Terra MAGNEZ 40

Gatunek rośliny Poziom zasobności gleby w magnez
Niski Średni Wysoki
Dawka Terra MAGNEZ 40
Pszenica ozima 280 160 120
Jęczmień jary 230 160 100
Pszenżyto 230 140 90
Żyto 180 130 90
Owies 150 100 65
Kukurydza ziarno 280 250 190
Kukurydza zielonka 360 340 290
Ziemniak 180 140 90
Burak cukrowy 180 140 100
Groch 100 80 50
Łubin wąskolistny 80 52 40
Rzepak 350 230 200
Koniczyna z trawami 180 150 110
Lucerna 190 130 100
Użytki zielone 150 120 100
Sady i jagodniki z wyłączeniem
borówki wysokiej i żurawiny
300 200 100
Borówka wysoka, żurawina 300 200 -
Warzywa w gruncie 200-240 120-160 60-90
Warzywa pod osłonami 200-260 120-180 60-100
Rośliny ozdobne w gruncie 150-200 80-100 -

Uprawy polowe

Nawóz można wysiewać na terenach upraw w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Najlepsze działanie uzyskuje się dokonując równomiernego rozsiewu w pełnej dawce przed bezpośrednim siewem roślin. Do siewu wykorzystujemy rolnicze rozsiewacze do nawozu. Po zakończonej pracy oczyścić maszynę.

Sady/jagodniki

  • Przed sadzeniem roślin. Nawóz rozsiać równomiernie na powierzchnię pola, a następnie wymieszać z glebą do głębokości 5-15 cm. Nawóz stosować pod przedplon lub bezpośrednio przed sadzeniem drzewek/krzewów.
  • W sadzie/plantacji. Nawóz rozsiać na powierzchnię gleby wokół roślin w promieniu ich koron lub pasowo wzdłuż rzędów drzew/krzewów. Nawóz stosować najlepiej wczesną wiosną. Nie mieszać z glebą.

Warzywa w gruncie

Wysiewać równomiernie w pełnej dawce na całej powierzchni plantacji przed uprawianym przedplonem lub jesienią w roku poprzedzającym właściwą uprawę. Do siewu wykorzystujemy rolnicze rozsiewacze do nawozu. Po zakończonej pracy oczyścić maszynę.

Rośliny ozdobne

Wysiewać równomiernie w pełnej dawce na całej powierzchni plantacji przed sadzeniem roślin lub jesienią w roku poprzedzającym właściwą uprawę. Do siewu wykorzystujemy rolnicze rozsiewacze do nawozu. Po zakończonej pracy oczyścić maszynę. W czasie przygotowania podłoża do uprawy pojemnikowej stosować 0,6-0,8 kg na 1m3 podłoża w zależności od jego zasobności w magnez. Uprawy w kontenerach nawozić raz w roku, najlepiej wczesną wiosną w ilości 1-1,5 g nawozu na 10 litrów podłoża. Do kontenerów nawóz dozować przy pomocy łopatki ogrodniczej lub dostępnych urządzeń dozujących.

Użytki zielone

Nawóz można wysiewać na terenach upraw w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Najlepsze działanie uzyskuje się dokonując równomiernego rozsiewu w pełnej dawce przed bezpośrednim siewem roślin. Na pastwiskach wysiewać po zakończeniu wypasania. Do siewu wykorzystujemy rolnicze rozsiewacze do nawozu. Po zakończonej pracy oczyścić maszynę.