string(128) "Jakie konsekwencje może mieć niedobór magnezu w glebie? Znaczenie magnezu dla rolnictwa i sadownictwa - Dowiedz się więcej!"

Magnez jest ważnym składnikiem, ponieważ wchodzi w skład chlorofilu, który bierze udział w procesie fotosyntezy - podstawowej reakcji w świecie roślin polegającej na pozyskaniu energii ze światła i wykorzystaniu jej w syntezie związków organicznych potrzebnych do budowy plonu. Rośliny wykorzystują od 1 do 3% dochodzącej energii świetlnej a każdy niedobór magnezu znacząco ogranicza poziom jej wykorzystania. Brak magnezu to brak energii do wzrostu.

Magnez to niezbędny składnik pokarmowy roślin

Magnez jest tym z pierwiastków, które najszybciej są wymywane w głąb profilu glebowego w strefę niedostępną dla korzeni roślin. Uzasadnione jest więc stosowanie magnezu w postaci długo działającej. Terra MAGNEZ powstaje z minerałów cechujących się wydłużonym czasem rozkładu dzięki temu działa w glebie przez dłuższy okres niż kizeryt czy siarczan magnezu a samo wymywanie jonów Mg2+ jest ograniczone.

Mimo, że gleby Polski charakteryzują się naturalnie niską zawartością magnezu jest on często pomijany w programach nawożenia. Niedobory magnezu są często mylone z niedoborami azotu lub chorobami wirusowymi. Doprowadza to do wprowadzania niepotrzebnych zabiegów chemicznych lub stosowania dodatkowych dawek nawozów azotowych, które potęgują objawy niedoborów przyczyniając się do spadku plonu i zwiększania kosztów produkcji.

Objawy niedoborów

Należy zwrócić uwagę, że objawy ujawniają się dopiero wówczas, gdy zawartość dostępnego magnezu w glebie jest już krytycznie niska, a same rośliny od dłuższego czasu podlegają stresowi. Magnez jest pierwiastkiem łatwo reutylizowanym co oznacza, że może być łatwo przenoszony między różnymi organami roślin. U większości gatunków objawy niedoboru mają wspólną cechę, jest to chloroza międzynerwowa liści starszych, rozpoczynająca się od ich wierzchołkowej części, obejmując stopniowo całą powierzchnię. Powstaje ona w skutek przeniesienia magnezu do nowych szybko rosnących pędów i liści. W dalszym etapie liście blendą, żółkną a na ich powierzchni pojawiają się nekrotyczne plamy.

Czy wiesz że:

  • Niedobór magnezu powoduje 5x większy spadek plonu niż niedobór fosforu
  • Nie da się dostarczyć odpowiedniej dawki magnezu stosując tylko nawożenie dolistnie
  • Nawożenie magnezem kukurydzy, rzepaku, buraków jest szczególnie zalecane ze względu na bardzo wysoki poziom plonu głównego i ubocznego
  • Na wyprodukowanie plonu w wysokości 7 ton nasion zbóż rośliny pobierają 30 kg magnezu, motylkowate i trawy 2x tyle co zboża a jeszcze więcej oleiste, warzywa i niektóre okopowe
  • Zbyt duży poziom pierwiastków takich jak wapń potas w glebie oraz przeazotowanie powodują objawy głodu magnezowego
  • Straty magnezu przez wypłukiwanie rosną wraz ze spadkiem pH gleby, w skrajnych przypadkach mogą wynieść 100 kg/ha, średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów
  • Magnez przyspiesza tempo pobierania azotu i fosforu
  • Magnez przyspiesza dojrzewanie roślin co jest szczególnie ważny przy wysokich poziomach nawożenia lub uprawie i zbiorze warzyw oraz owoców